Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Η θέση της Δ.Ρ.Α.ΣΥ. για την έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση για το νέο μητροπολίτη.

Η δημοτική αρχή καλεί το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει δαπάνη για τη διενέργεια μιας καθαρά θρησκευτικής τελετής. Θεωρούμε ότι η σχετική πρόταση είναι έξω από τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του δήμου και ότι κανένα δικαίωμα δεν έχει το δημοτικό συμβούλιο να διαθέτει δημοτικά κονδύλια για παρόμοιες εκδηλώσεις.
Σε μια περίοδο που τα λαϊκά στρώματα του δήμου μας έχουν εξοντωθεί από τον πολιτικό οδοστρωτήρα συγκυβέρνησης και τρόικας και βρίσκονται σε απόγνωση, που ο δήμος αδυνατεί να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες τους, είναι τουλάχιστον πρόκληση να ζητείται η συγκατάθεση του δημοτικού συμβουλίου για οικονομική συμμετοχή του δήμου σε μια αποκλειστικά εκκλησιαστική εκδήλωση.
Πάγια θέση της παράταξής μας ήταν και είναι η αναγκαιότητα του διαχωρισμού κράτους -εκκλησίας με την τελευταία να περιορίζεται στα του οίκου της. Επίσης απαιτούμε να περάσει η διαχείριση στο δήμο των Ηπειρωτικών κληροδοτημάτων και η εκκλησιαστική περιουσία να διατεθεί για την εξυπηρέτηση των οξυμένων κοινωνικών αναγκών.
Είναι φυσικά δικαίωμα του κ. δημάρχου η και οποιουδήποτε άλλου μέλους του δημοτικού συμβουλίου εφόσον το επιθυμεί να συμμετέχει εθιμοτυπικά σε αυτές τις εκδηλώσεις.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  


                                                    17   Ιούλη 2014