Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡOΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΆ ΣΧΟΛΕΙΑ.Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΆ ΣΧΟΛΕΙΑ.

Η κατάσταση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα αντανακλά την γενικότερη ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική.
Πρόκειται για ένα καθαρά ταξικό  σύστημα που από τη μια ορθώνει φραγμούς στα παιδιά της λαϊκής οικογένειας, από την άλλη  εισάγει τον ανταγωνισμό και το πνεύμα των απαιτήσεων της καπιταλιστικής αγοράς.
Ο όρος του πρότυπου σχολείου παραπέμπει σε μια  ελιτίστικη αντίληψη που τελικά εντάσσεται και υπηρετεί την σχολική ταξική διαβάθμιση, και ως τέτοιος μας βρίσκει αντίθετους.
Η πειραματική λειτουργία ορισμένων σχολικών μονάδων κρίνεται απαραίτητη με την προϋπόθεση ότι η κατακτηθείσα γνώση η καινοτομία και οι νέες παιδαγωγικές μέθοδοι  θα διαχέονται στο σύνολο της μαθητικής κοινότητας με σκοπό την άνοδο της μορφωτικής και κοινωνικής της συνείδησης.
Η πρακτική αυτή μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά ουσιαστική και αποτελεσματική όταν ο γενικότερος προσανατολισμός του σχολείου αποσκοπεί στη διαπαιδαγώγηση ανθρώπων αποφασισμένων να αγωνιστούν και να υπηρετήσουν τα ανώτερα ανθρωπιστικά ιδανικά.
Στην παρούσα φάση ο θεσμός του πειραματικού σχολείου θα πρέπει να λειτουργήσει  στα πλαίσια του ενιαίου υποχρεωτικού δωδεκάχρονου σχολείου, χωρίς καμία ανάμειξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που επιβάλλει ο νόμος 3699 του 2011 και ο οποίος θα πρέπει να καταργηθεί.
Ακόμη πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής εναλλαγή στον ορισμό των πειραματικών σχολείων και η συμμετοχή σε αυτά να γίνεται μέσω κλήρωσης.
Το συγκεκριμένο αίτημα δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θέτουμε, ενώ παρακάμπτει ένα πολύ σοβαρό πολιτικό ζήτημα αυτό της παράνομης διαχείρισης των Ηπειρωτικών κληροδοτημάτων από τα αγαθοεργά καταστήματα, η οποία φυσικά μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Δημοτική Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση.   
                                                                                                   22-04-2015